ประมวลภาพ : พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุจังหวัดนครสวรรค์
Image


รูปภาพ