แนวทางการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพหลังเกษียณอายุราชการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดหน่วยงานของภาครัฐ ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์