คำสั่งที่ 46/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์