ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง การคัดเลือก และการเลือกตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์