คำสั่งที่ 639/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ไว้เป็นการล่วงหน้า
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์