สกสค. จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงบประมาณ
Image


สกสค. จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงบประมาณ

นายคนึง ย้อยเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงบประมาณ นายธนศาล วิธีเจริญ และคณะ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กลุ่มแผนของ ศธจ.,กศน.,และสช. ที่มาเข้าร่วมประชุมตามโครงการศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา


กัลยรัตน์ : ข่าว

สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา : ภาพ

รูปภาพ