สกสค. จัดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ด้วยวาจา
Image

สกสค. จัดประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ด้วยวาจา

       เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดงานประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตามสภาพ จำนวน 22 คัน โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ แผ้วพลสง รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมงาน 

       ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมรถยนต์ที่จะขายทอดตลาดซึ่งผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลลงทะเบียน และวางเงินประกันด้วยเงินสดเพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคา และจะคืนให้กับผู้ที่ประมูลไม่ได้หลังจากการประมูลสิ้นสุดลง จากนั้นเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เริ่มทำการประมูลขายทอดตลาด โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  นายณรงค์ แผ้วพลสง เป็นประธานกรรมการขายทอดตลาด และรศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร ให้เกียรติร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งการประมูลครั้งนี้ดำเนินการโดยวิธีการสู้ราคาประมูลด้วยวาจา (แยกขายเป็นคัน ๆ) เริ่มต้นที่ราคาขายขั้นต่ำของแต่ละรายการโดยสู้ราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 2,000 บาท หรือมากกว่าด้วยวิธีการยกป้ายหมายเลขขึ้นสูงเหนือศีรษะ

      รถยนต์ที่ทำการขายทอดตลาดครั้งนี้มีจำนวน 22 คัน ได้แก่ รถยนต์นั่งเก๋งยี่ห้อ Mercedes-Benz Ml250 Cdi ปี 2013 จำนวน 1 คัน รถยนต์นั่งเก๋งยี่ห้อ Toyota Camry Hybrid ปี 2010 จำนวน 1 คัน รถยนต์นั่งเก๋งยี่ห้อ Toyota Prius ปี 2011 จำนวน 7 คัน รถยนต์เอนกประสงค์ยี่ห้อ Toyota Fortuner ปี 2010 จำนวน 11 คัน และรถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ Toyota Commuter ปี 2006 และปี 2008 

      สำหรับการประมูลครั้งนี้มีผู้ชนะการประมูลรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 2 ราย ประมูลรถยนต์ฯ จำนวน 2 คัน ได้แก่ รถยนต์นั่งเก๋งยี่ห้อ Toyota Prius ปี 2011 ทะเบียน ญย6278 ราคา 332,000 บาท และรถยนต์เอนกประสงค์ยี่ห้อ Toyota Fortuner ปี 2010 ทะเบียน กฉ8953 ราคา 467,000 บาท ซึ่งผู้ประมูลได้ต้องดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ที่ประมูลได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการโอนและต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับการโอนทะเบียนตามรายการที่ประมูลทั้งหมด

ดวงกมล : ข่าว

กัลยรัตน์ : ภาพ

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ