แจ้งเลื่อน "สกสค. มอบนโยบายปี 64" ผ่านระบบ Video Conference
Image

         สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการจัดการประชุมมอบนโยบาย ปี 64 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ร่วมกับคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.-10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัด 

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19) ระลอกใหม่ ซึ่งมีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงขอเลื่อน “สกสค. การมอบนโยบาย ปี 64” ในวันและเวลาดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ดวงกมล : เขียน
วชิราวุธ : กราฟิก
สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร