คำสั่งที่ 125/2564 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์