สกสค.จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
Image

สกสค. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จากนั้นได้นำสิ่งของไปส่งมอบที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ