ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์