คำสั่งที่ 180/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน ไว้เป็นการล่วงหน้า
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์