งานวัน "ทวี บุณยเกตุ" ปี 2564
Image

สกสค. คุรุสภา และมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ร่วมจัดงานวัน 

ทวี บุณยเกตุผู้ก่อตั้งคุรุสภา

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ร่วมกันจัดงานวัน ทวี บุณยเกตุเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ นายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 12 และผู้ก่อตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488  เพื่อร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อนายทวี บุณยเกตุ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภาเป็นประธาน พร้อมด้วย นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ดร.จักรพรรดิ วะทา ประธานมูลนิธิทวี บุณยเกตุ คณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ดวงกมล แก้วเพชร : ภาพ / ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ


รูปภาพ