ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์
Image

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายทรงธรรม สุรินต๊ะ ผู้ชำนัญพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพบปะ และสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. อีกทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์


กัลยรัตน์ : เขียน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ : ภาพ