ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์
Image

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์

          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายทรงธรรม สุรินต๊ะ ผู้ชำนัญพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายธนเดช นิลสระคู ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์

 

กัลยรัตน์ : ข่าว

นายทรงธรรม : ภาพ