ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การเปลี่ยนสายงานจากพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552
Image

ระเบียบ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย การเปลี่ยนสายงานจากพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์