ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี
Image

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี

        นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายทรงธรรม สุรินต๊ะ ผู้ชำนัญพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้ง รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

        การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายภัญญู ภูริศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดอุดรธานี
รุ่งทิพย์ : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ


รูปภาพ