สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการฯ สกสค.
Image

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการฯ สกสค.

 

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา  นายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาว วรพรรณ จริตธรรม เข้าสักการะองค์พระพฤหัสบดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. โดยมีผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมสักการะและแสดงความยินดี ณ ลานพระพฤหัสบดี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


วชิราวุธ : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

สำนักอำนวยการ  กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ