คำสั่งที่ 98/2565 เรื่อง อนุญาตให้ผู้ชำนัญพิเศษในส่วนงานลาออก
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์