สกสค. มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคแก่บ้านนนทภูมิ
Image

สกสค. มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคแก่บ้านนนทภูมิ

   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการในความคุ้มครอง โดยมี นางสุพิชา มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบสิ่งของฯ ดังกล่าว


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

กัลยรัตน์ : กราฟฟิก


รูปภาพ