จำหน่ายข้าวหอมมะลิ และข้าวเสาไห้ คุณภาพดี พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
Image

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

จำหน่ายข้าวหอมมะลิ และข้าวเสาไห้ คุณภาพดี พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

 

Scan QR Code ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2280 2906
สำนักสวัสดิการ : ข้อมูล

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

 

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์