คำสั่งที่ 348/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างปฏิบัติงานเลขานุการ
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์