คำสั่งที่ 364/2565 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์