ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอพักของ สกสค. (อาคาร 7 ชั้น) เลขที่ E 3/2557
Image

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอพักของ สกสค. (อาคาร ๗ ชั้น) เลขที่  E ๓/๒๕๕๗

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์