มารู้จักสถานพยาบาล
Image

สถานพยาบาล สกสค. มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ ด้านสุขภาพอนามัย
การจัดให้มีบริการรักษาพยาบาล :     การตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง การบริการ ด้านเวชกรรม  โรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง ทันตกรรม  แพทย์แผนไทย  การตรวจสุขภาพประจำปี  การเสริมสร้างสุขภาพ  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป  ในส่วนกลาง และทุกเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดทำการทุกวัน เวลาราชการ และปิดทำการในวันหยุดราชการ  และวันนักขัตฤกษ์