คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี
Image

คำแนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี

  

1. การลงทะเบียน
ให้นำบัตรประจำตัวข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ  แสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน  ผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับอุปกรณ์   สำหรับตรวจสุขภาพ


2. เจาะเลือด

2.1 กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม  ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป  หรือเป็นเวลา 8-12  ชั่วโมง  (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
2.2 ควรสวมเสื้อแขนสั้น  หรือแขนยาวที่สามารถพับถึงข้อศอกได้  เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
2.3 ไม่ควรวิตก  หรือกลัวการเจาะเลือด  เพราะปริมาณเลือดที่ใช้นั้นจำนวนเล็กน้อย และอุปกรณ์ทั้งหมดปราศจากเชื้อใช้ครั้งเดียวทิ้ง


3. การเก็บปัสสาวะ
3.1 ทำความสะอาดภายนอกบริเวณอวัยวะที่ขับถ่ายปัสสาวะ
3.2 ขับถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไป  แล้วถ่ายปัสสาวะในช่วงกลาง  (Midstream)  ลงในกระบอกเก็บปัสสาวะ  ประมาณครึ่งของกระบอกเป็นอย่างน้อย ส่วนปัสสาวะในช่วงสุดท้ายทิ้งไป
3.3 ปิดฝาให้สนิทนำมาวางไว้ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ให้บริเวณหน้าห้องน้ำ (สำหรับสตรีที่มีประจำเดือน  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่  ณ  จุดลงทะเบียนด้วย)


4. การเตรียมตัวถ่ายเอกซเรย์ทรวงอก
เพื่อให้การบริการถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  และมีคุณภาพ
ผู้ที่จะมารับบริการควรเตรียมตัวดังนี้
4.1 ควรถอดเครื่องประดับทุกชนิดที่อยู่บริเวณลำคอถึงเอว
4.2 ควรใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ  เพราะจะทำให้เป็นอุปสรรคขณะ X-Ray
4.3 ผู้เข้าตรวจท่านใด  หากสงสัยว่าตั้งครรภ์  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน-ถ่ายเอกซเรย์

louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags fendi replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags hermes replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags burberry replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags hermes replica handbags replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags fendi replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags queenbag.co replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags twist hair brush twist hair brush replica handbags sponge brush sponge brush twist hair brush sponge brush oven mitt oven mittes oven mitt heat resistant glove sponge brush twist sponge ove glove ove glove barbecue glove oven mittes oven mittes sponge brush