ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางฯ การจัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
Image


รูปภาพ