ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์