ต้อนรับคณะผู้บริหาร สกสค. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
Image

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นำคณะผู้บริหารชุดใหม่ ประกอบด้วย ที่ปรึกษาเลขาธิการ สกสค. ได้แก่ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น (ที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคล) นายประกอบ กุลบุตร (ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) หม่อมหลวงสุรีกร สุริยง (ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์) รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้แก่ นายประเสริฐ  บุญเรือง นายณรงค์ แผ้วผลสง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ และนายมังกร โรจน์ประภากร และผู้ชำนัญพิเศษ ได้แก่ นายวรวิทย์ สุระโคตร และนายอนันต์สิทธิ์ ธีรธวัชกุล ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์  สักการะเครื่องบูชาศาลพระภูมิ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้แก่ องค์พระพฤหัสบดี ศาลตายาย พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธี จากนั้นผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และอื่น ๆ ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

          จากนั้นเป็นการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน พร้อมด้วยที่ปรึกษาเลขาธิการฯ  รองเลขาธิการฯ ผู้ชำนัญพิเศษ และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง