ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผลิตคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน" ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image


รูปภาพ