เลขาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายสำนักงาน สกสค. จ.ขอนแก่น
Image

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น โดยเน้นเรื่องของบทบาทหน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และรวดเร็ว โดยมี แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ให้การต้อนรับ

ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น


กัลยรัตน์ : เขียน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น : ภาพ