ตรวจรับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563
Image


ตรวจรับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนักสวัสดิการ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำเข็มกลัดพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายแสนศักดิ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักนิติการ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาตรวจรับเข็มกลัดพระพฤหัสบดีทองเหลืองชุบไมครอน พร้อมกล่องบรรจุหนังเทียม จำนวน 612 อัน การตรวจรับครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค. 


กัลยรัตน์ : เขียน

ดวงกมล : ภาพ

วชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ