สกสค. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฟรี
Image

สกสค. จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฟรี 

ส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก และบุตรหลานของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้มีทักษะทางด้านอาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นดังกล่าวเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการบริหารด้านวิชาการ การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่สมาชิก และบุตรหลานของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 

          ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง และนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคระกรรมาการ สกสค. คณะที่ปรึกษาเลขาฯ สกสค. ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

          สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีความงามเบื้องต้น หลักสูตรการชงกาแฟสมัยใหม่ หลักสูตรการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ หลักสูตรการเพนท์สีภาชนะ และหลักสูตรการจับจีบผูกผ้าและการจัดดอกไม้


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ