การเผยแพร่สรุปราคากลางงานค่าก่อสร้างอาคาร (ปรับปรุงอาคารสถานที่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) (แบบ ปร.๖),(แบบ ปร.๕(ก)),(แบบ ปร.๕(ข)),(แบบ ปร.๔)
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์