ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565
Image

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัล

พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

 

        สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดย สำนักสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี

นายประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อยกร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 และกำหนดปฏิทินการดำเนินงานโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

        ในการนี้ ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ให้ความคิดเห็นและเสนอแนะ ว่า รางวัลพระพฤหัสบดีเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จัดทำขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติครู จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันทำงานเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่ และสรรสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรของเราต่อไป เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1 ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค.


รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว

สำนักอำนวยการ  กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ