คำสั่งที่ 94/2565 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยสัญญาจ้างลาออก
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์