ข่าว สกสค.จ.ขอนแก่น : ผู้บริหาร สกสค. พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
Image