ข่าว สกสค.จ.ร้อยเอ็ด : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image