ข่าว สกสค.จ.อุดรธานี : "รอบรั้วครอบครัวครู" บรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์อื่น
Image