ข่าว สกสค.จ.ยะลา : ร่วมประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. (บูรณาการ) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
Image