ข่าว สกสค.จ.ร้อยเอ็ด: โครงการสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการส่วนลดค่าครองชีพ

ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

"โครงการชยพลวิลเลจ"


แสดงบัตรประจำตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดออกให้ รับโปรโมชั่น แถมทอง 20 บาท หรือ รถยนต์ 1 คัน