ข่าว สกสค.จ.ปราจีนบุรี : จัดงาน"ดูแลครูไทยวัยเกษียณ" มีกิจกรรมทั้งช่วงเช้าและบ่าย พร้อมทั้งเตรียมการจัดสวัสดิการเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image