รมว.ศธ. มอบเงินสวัสดิการ 2,000 บาท ให้แก่ครูอาวุโส สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
Image

รมว.ศธ. มอบเงินสวัสดิการ 2,000 บาท ให้แก่ครูอาวุโส สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

          นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเงินตามโครงการเพิ่มสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ซึ่งมีอายุ 85 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สังกัดสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ รายละ 2,000 บาท จำนวน 4 ราย

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ บ้านพักของครูอาวุโส อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่


กัลยรัตน์ : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

สำนักงาน สกสค. จ.เชียงใหม่ , ETV : ภาพ


รูปภาพ