มูลนิธิช่วยครูฯ ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย มอบเงินช่วยเหลือที่จังหวัดหนองบัวลำภู
Image

มูลนิธิช่วยครูฯ ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย มอบเงินช่วยเหลือที่จังหวัดหนองบัวลำภู

     นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย พร้อมด้วย นายจรัล   วรสาร กรรมการมูลนิธิ นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ที่ปรึกษามูลนิธิ ผุ้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย ๆ ละ 20,000 บาท คือ นางสาวมลิวัลย์ ลาโสภา อายุ 34 ปีและนางสาวสุภาพร ประมงมุข อายุ 26 ปี ณ องค์การบริหารนส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว


รุ่งทิพย์ :  ข่าว

สกสค. หนองบัวลำภู : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร    สำนักอำนวยการ

รูปภาพ