สกสค. อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ครูผู้สูงอายุโคราช
Image

สกสค. อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ครูผู้สูงอายุโคราช

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การนวดผ่อนคลาย การประดิษฐ์ดอกไม้ การจัดตกแต่งผ้าในการพิธีต่างๆ และการจัดทำการบูรหอม โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุงานราชการ และครอบครัวให้ความสนใจและร่วมอบรม จำนวน 160 คน ทั้งนี้ นายวุฒิพล ฉนำกลาง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยการจัดงานให้ผ่านไปด้วยดี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมนครโคราช วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จังหวัดนครราชสีมา


กัลยรัตน์ : ข่าว/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ

สกสค. จ.นครราชสีมา : ภาพ

รูปภาพ