ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษถึง 15 มกราคม 2564
Image

            ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.                                   กรณีพิเศษ ถึง 15 มกราคม 2564

              สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี  การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก กรณีสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย

           ผู้มีสิทธิสมัคร ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป - 60 ปี และไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน

           ผู้สมัครต้องชำระเงิน ดังนี้

สมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ 

     - ค่าสมัคร 100 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 5,000 บาท

สมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

     - ค่าสมัคร 100 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 3,000 บาท

 

 สนใจสมัครได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทุกวันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/

หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-288-4566 , 081-8089673 , 081-8689547 , 091-4037222


 หมายเหตุ : ***การคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจะให้คืนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สิ้นสุดลง ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ***