เชิญชวนสมาชิกกองทุนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ ในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความมั่นคงของพนักงานเจ้าหน้าที่
Image

เชิญชวนสมาชิกกองทุนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำ ในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความมั่นคงของพนักงานเจ้าหน้าที่

             สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความมั่นคงของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. และถ่ายทอดการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้แทนทั้งส่วนกลางและสำนักงาน สกสค. จังหวัด ตั้งแต่ 11.01 น. เป็นต้นไป

             เชิญชวนสมาชิกกองทุนใช้สิทธิเลือกผู้แทน เข้ามาช่วยพัฒนากองทุนฯ ของเรา


เฉลิมรัฐ  :  เขียนข่าว

สำนักทรัพยากรบุคคล