สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
สกสค. จัดกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 23 ส.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
 5 ส.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สถานพยาบาล สกสค. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ กระทรวงศึกษาธิการ
 5 ส.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานจัดเก็บเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สังกัดส่วนกลาง วันที่ 23-24 กรากฎาคม 2559 จังหวัดสระแก้ว
 29 ก.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายใน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 26 ก.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560
 26 ก.ค. 2559  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.moe.go.th