สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
ดร. วิวัฒน์ อ้นน่วม และ ดร. ธำรงค์ น่วมศิริ เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
 12 ต.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประชุมผู้บริหาร สกสค.
 6 ต.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประมวลภาพ : ดร.พิษณุ ตุลสุข เข้ารับตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 5 ต.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ผู้บริหาร สกสค. ต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คนใหม่
 27 ก.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับมอบงาน สกสค. จากนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
 27 ก.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 14 ก.ย. 2559  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.moe.go.th