สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
สกสค. คึกคักออกกำลังกาย ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี
 2 ธ.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
สกสค. ขานรับนโยบายรัฐบาล ... รวมพลังซื้อข้าวชาวนา ข้าวพันธุ์ดี ... เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ "ทำเอง-ขายเอง"
 30 พ.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
"รวมพลังแห่งความภักดี" ทำดีด้วยกาย วาจา ใจ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 25 พ.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2559" สกสค. ร่วมถวายราชสดุดี
 25 พ.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช และสักการะเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของ ฯพณฯนายทวี บุณยเกตุ
 3 พ.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี
 29 ต.ค. 2559  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.moe.go.th