สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 14 ก.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิธีบวงสรวงฯ ณ บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในวันคล้ายวันสถาปนา ๙ กันยายน ๒๕๕๙
 9 ก.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
 9 ก.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ฯ
 8 ก.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ปรับโฉมวารสาร สกสค. เตรียมคลอด ต.ค. นี้
 7 ก.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
เปิดอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์ดูแลครูฯ ผู้สูงอายุ
 6 ก.ย. 2559  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.moe.go.th