สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ภาพกิจกรรม

Thumbnail
มอบประกาศเกียรติคุณผู้บริหารมูลนิธิช่วยเพื่อนครูฯ ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และต้อนรับประธานมูลนิธิฯ คนใหม่
 3 พ.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปโครงสร้างและจัดระบบการบริหารกองทุนฯ
 25 เม.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ศธ. จัดเต็ม "การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ...สร้างสุข"
 4 เม.ย. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ร่วมแสดงความยินดี "สื่อมวลชน"
 25 มี.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2559 มติเห็นชอบ เพิ่มรูปแบบ ช่องทางการประชาสัมพันธ์
 22 มี.ค. 2559  |   อ่านต่อ...
Thumbnail
นักศึกษา มรภ.เชียงใหม่ศึกษาดูงาน สกสค. เพื่อเปิดโลกทัศน์ประถมศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพครู
 17 มี.ค. 2559  |   อ่านต่อ...

 ชมภาพกิจกรรม ทั้งหมด

 ข่าว สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ

 ข่าว สกสค.จังหวัดทั่วประเทศทั้งหมด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 ประชาสัมพันธ์ สกสค. 02-282-3831, Call center ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 02-288-4500

  webadmin@otep.moe.go.th